nedrivning af asbest tagplader

Nedtagning af asbestholdig bølgetagplader skal udføres sikkert og forsvarligt. Selvom alle plader umiddelbart ser hele ud, kan det ved saneringen ske at de knækker eller smuldrer. Derfor arbejder vi altid med de nødevendige personlige værnemidler - også selvom saneringen foretages udendørs.

Hvor forholdene kræver det, bliver området afspærret / afskærmet, således at udvedkommende personer ikke kommer i kontakt med evt. fri asbest. Håndteringen af selve de løse tagplader skal naturligvis foretages forsigtigt, for at undgå unødvendig spredning af asbest. Selve pladerne lægges ofte i en lukket og aflåselig container - igen for at sikre unødig spredning af asbest eller uvedkommendes tilgang til pladerne. Alternativt bortkøres pladerne direkte til godkendt modtagestation.

Desværre ser vi mange private personer der selv foretager nedtagning / sanering af asbest tagplader uden de nødvendige personlige værnemidler. Det kan vi på de kraftigtste kun fraråde. Asbest er et uhyggeligt farligt materiale, der på forbløffende kort tid kan foresage kræft. En eksponering på en så kort periode som to til fire uger er nok til at give uheldbredelig lungehindekræft.