miljoesanering af asbest med fuld beskyttelse

Miljøscreening
Ved screening af bygninger indsamles der prøver af mulige risici for farlige stoffer. Prøverne skal analyseres af anerkendte og akkrediterede analyseinstitutter og resultatet fra screeningen danner grundlag for en miljøkortlægning.

Miljøkortlægning
En miljøkortlægning sikrer den evt. kommende sanering en korrekt fremgangsmetode. En miljøscreening og -kortlægning sikrer tidligt i processen, et overblik over om bygningen indeholder miljø- eller sundhedsskadelige stoffer.

Miljøsanering
Bilstrup tilbyder professionel miljøsanering for asbest, PCB, skimmelsvamp, bly, kviksølv og andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Vi arbejder med udgangspunkt i arbejdstilsynets, BAR bygge og anlæg, Miljøstyrelsens samt Asbestforeningens vejledninger og lovgivning på området.

Vi arbejder ud fra et kvalitetstyringssystem, der er udviklet i samarbejde med anerkendte arbejdsmiljørådgivere. Kvalitetsstyringssystemet sikrer en forsvarlig registrering, prøveudtagning og sanering. Træning og uddannelse af vores medarbejderne iht. kvalitetstyringssystemet gør dem særligt kvalificerede til at håndtere forurening med alle typer miljøfarlige stoffer og mikroorganismer.