total nedrivning af huse og sommerhuse

Der skal et stort forarbejde til før en total nedrivning kan gå igang. Hvis det f.eks. er en hus, sommerhus eller en mindre erhvervsbygning der skal nedrives, skal der først undersøges for eventuelle. miljø- og sundhedsskadelige stoffer som fx. asbest, bly og pcb. Er der nogle af disse stoffer tilstede, skal der saneres før bygningen er klar til nedrivning. 

Projekter med totalnedrivning omfatter bl.a.:
  • planlægning af nedrivning
  • ansøgning om tilladelser nedrivning af bygninger og konstruktioner
  • genvinding, genbrug og slutdeponering af byggeaffald
  • jordrensning
  • nyttiggørelse og slutdeponering af forurenet jord
  • opbygning af ny infrastruktur

Det er vigtigt at tage hensyn til omgivelserne og miljøet ved nedrivning. De forskellige processer i arbejdsopgaverne planlægges så generne ved støj og støv minimeres mest muligt.

Vi arbejder naturligvis efter Kvalitetssikring for Nedbrydere (KSN) og Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordningen (NMK), så når vi er færdige er med arbejdet er grunden ofte helt klar til nye projekter.