nedrivning af asbest tagplader

Sanering af asbest tagplader

Nedtagning af asbestholdig bølgetagplader skal udføres sikkert og forsvarligt. Selvom alle plader umiddelbart ser hele ud, kan det ved saneringen ske at de knækker eller smuldrer. Derfor arbejder vi altid med de nødevendige personlige værnemidler - også selvom saneringen foretages udendørs.

læs mere