indvendig nedrivning af stor fabrikshal

Vores speciale er selektiv/delvis nedrivning - eller i daglig tale kaldet indvendig nedrivning. Vi løser vores opgaver med fokus på at minimere gener med støj og støv samtidig med at sikkerheden både for de udførende men også de øvrige personer der evt. skal anvende bygningen under arbejdsprocessen.

Vores fokus på miljø- og arbejdsmiljø samtidig med at bygningen er i anvendelse gør at vi ofte vælges til opgaver indenfor

  • medicinalindustrien
  • sygehuse
  • skoler
  • daginstitutioner
  • boligblokke

Delvis nedrivning
Ved delvis nedrivning – også kaldet indvendig rydning – vil den udvendig facade og ydervægge bevares, mens den indvendige del af bygningen / de enkelte lokaler tømmes for alt indvendigt. Afhængig af de enkelte entreprisers omfang fjernes gulve, lofter, installationer, skillevægge og inventar således at den rå bygning fremstår klar til renovering.

Genbrug eller bortskaffelse
Alle materialer sorteres. Hvor det er muligt genbruges de og eller afleveres på relevante modtage- og affaldspladser.